Loading...

Hematologji/Hemostazë

Fusha e hematologjisë përfshin parametrat klasikë të hematologjisë, ekzaminimet  të flow citometry (p.sh. nga gjaku, punksionet, likidet cerebrospinale, lavazh bronkoalveolare) dhe serologjinë e grupit të gjakut. Sipas kritereve të përcaktuara, gjatë përcaktimit automatik të elementëve të gjakut komplet, të cilat më pas diferencohen me anë të mikroskopisë nga mjekët tanë . Ekspertiza mjekësore bën të mundur dallimin e ndryshimeve reaktive nga ndonjë çrregullim neoplazik. Për shembull, leucemia ose limfoma mund të zbulohen në një fazë të hershme nëse pacientët i nënshtrohen ekzaminimeve periodike hematologjike. Parazitët në gjak siç janë format e ndryshme të malaries vlerësohen gjithashtu këtu. Në fushën e koagulimit, analiza lejon, për shembull, shpjegimin e tendencave të trombozës dhe tendencave të hemorragjisë, si dhe monitorimin gjatë terapisë me antikoagulantë. Ekzaminohen parametrat klasikë dhe parametrat e veçantë brenda diagnostikës së hemostazës, përfshirë testet e funksionit trombocitar.

Mehr als labor

error: Kontenti është i mbrojtur!
×