Loading...

Serologji infektive/ Imunologji

Diagnostifikimi gjithëpërfshirës serologjik kryhet në fushën e serologjisë / imunologjisë së infeksionit. Antitrupat ose antigjenet nga patogjenë të ndryshëm nga fusha e virologjisë dhe bakteriologjisë zbulohen këtu. Përveç testeve shumë të ndjeshme të depistimit, kryhen teste shumë specifike të konfirmimit në mënyrë që të kombinohen sensitiviteti më i lartë i mundshëm me specitetin më të lartë të mundshëm.
Nëpërmjet serologjisë infektive duke nënkuptuar titrin e antitrupave mund të kalkulojmë afërsisht kohën e infektimit. Koha e infektimit është veçanërisht e rëndësishme gjatë shtatzënisë. Testet serologjike janë gjithashtu të rëndësishme për vlerësimin e imunitetit (p.sh. mbrojtja e mjaftueshme kundër Sars-CoV-2) ose për të përjashtuar një infeksion akut (p.sh. testi  për të përjashtuar tuberkulozin aktiv).

Mehr als Labor

error: Kontenti është i mbrojtur!
×