Loading...

Analizat

Analizat

Këtu do të gjeni një pjesë të vogël të testeve laboratorike që ne ofrojmë të grupuara sipas indikacionit klinik. Ne e përditësojmë faqen e internetit çdo ditë, por ju mund të na kontaktoni për teste specifike për të cilat kërkoni më shumë informacion.

Kryerja vjetore e analizave kryesore të gjakut shërben për të qënë të përditesuar me mirëqënien shëndetësore fizike në mënyrë tërësore. Kryerja e këtyre testimeve rutinë mundëson një monitorim të kujdesshëm të shëndetit dhe ndryshimeve të tij gjatë 1 viti. Kapja në kohë e një anomalie mund të ndihmojë në parandalimin e një problemi që mund të japë shqetësime në të ardhmen.

VLERËSIMI BAZË I MINERALEVE

 • Sideremia (Iron)
 • Phospor
 • Magnesium
 • Calcium
 • Potassium (Kalium)
 • Sodium (Natrium)
 • Chloride (Klori)

  Çmimi me zbritje : 3300L

VLERËSIMI I PLOTË I MINERALEVE

 • Sideremia (Iron)
 • Phospor
 • Magnesium
 • Calcium
 • Potassium (Kalium)
 • Sodium (Natrium)
 • Chloride (Klori)
 • Selenium
 • Zinc

  Çmimi me zbritje : 11500L

Rekomandohet veçanërisht për gratë dhe burrat, pas moshës 40 vjeçare për depistim të hershëm të osteoporozës, osteopenisë, osteomalacisë apo deficitit të vitaminës D.

 • 25 OH Vitamin D
 • Calcium
 • Phosphor
 • Magnesium
 • ALP (Phosphatase alkaline)

  Çmimi me zbritje : 3500L

Sistemi imunitar i fëmijeve dhe shëndeti në tërësi i tyre është shumë herë më i brishtë sesa i një të rrituri, kështuqë kryerja e analizave të këshilluara nga mjeku pediatër është esencial për një shendet të mirë dhe një rritje normale të fëmijës. Kryerja të paktën 1 herë ne vit e një chek up-i pediatrik gjatë moshës 2-12 vjeç mund të parandalojë dhe të parashikojë riskun e fëmijës për semundje kardiake, diabet, obezitet apo sëmundje të tjera sistemike.

KONTROLL  BAZË PËR FËMIJË

 • Urinë Komplet
 • Complet blood count (Gjaku Komplet)
 • Feçe parazit

  Çmimi me zbritje : 1000L

KONTROLL I PLOTË PËR FËMIJË

 • Complet blood count (Gjaku Komplet)
 • Glucose
 • Creatinine
 • Urea
 • AST (Aspartate Aminotransferase)
 • ALT (Alanine Aminotransferase)
 • Bilirubin (total)
 • Bilirubin (direct)
 • Bilirubin (indirect)
 • Sodium (Natrium)
 • Potassium (Kalium)
 • Chloride (Klori)
 • Sideremia
 • Ferritin
 • CRP (Proteina C Reaktive)
 • ASLO (Anti-Streptolizina O)
 • Feçe parazit
 • Kulturë e fytit
 • Urinë Komplet

  Çmimi me zbritje : 8500L

Veshkat luajnë një rol vital për një shëndet të mirë. Shenja si tension i lartë, gjak në urinë, veshtirësi gjatë urinimit apo fryrje e pashpjegueshme kërkojnë një testim të funksionit të veshkave. 1 në 3 persona që vuajnë nga diabeti, kanë edhe probleme shoqëruese të veshkave dhe kontrolli i tyre të paktën 1 herë në vit ëshë i detyrueshëm. Por jo vetëm, një vlerësim i funksionit veshkor vlen edhe për persona në dukje të shëndetshëm për t’i paraprirë një sëmundje të mundshme të veshkave në kohë.

VLERËSIMI BAZË I FUNSKIONIT RENAL 

 • Urea
 • Creatinine
 • Uric Acid
 • eGFR using the CKD-EPI Creatinine formula
 • Urinë Komplet

  Çmimi me zbritje : 1000L

Testet e funksionit të tiroides ndihmojnë në vlerësimin e funksionit të tiroides për të diangostikuar në kohë një patologji të saj ose për të monitoruar nëse trajtimi ndaj një patologjie të caktuar tiroidiene po rezulton efektiv. Persona që vuajnë nga çrregullime të ndryshme të tiroides këshillohet ta ndjekin në dinamikë funksionin tiroidien çdo 3 muaj, sepse gama e gjerë funksioneve të hormoneve që prodhon kjo gjendër mund të ndikojë në cilësinë e jetës. Gjithashtu individë që vuajnë nga patologji autoimune tiroidiene janë indikacion për ekzaminime të tjera të sëmundjeve autoimunitare.

VLERËSIMI BAZË I FUNKSIONIT TË TIROIDES 

 • TSH (Hormoni Stimulues i Tiroides)
 • Trijodtironina e Lire (FT3)
 • Tiroksine e Lire (FT4)
 • Complet blood count (Gjaku Komplet)
 • Eritrosedimenti (ESR)

  Çmimi me zbritje : 4000L

VLERËSIMI I PLOTË I FUNKSIONIT TË TIROIDES 

 • TSH (Hormoni Stimulues i Tiroides)
 • Trijodtironina e Lire (FT3)
 • Tiroksine e Lire (FT4)
 • Anti-Thyroid Peroksidase (Anti-TPO)
 • Antithyroglobulin Antibodies (Anti-TG)

  Çmimi me zbritje : 5500L
 • PTH (Parathormoni)
 • 25 OH Vitamin D
 • Magnesium
 • Phosphor
 • Calcium

  Çmimi me zbritje : 5500L

Testimi i hormoneve femërore luan një rol të pazëvëndësueshëm në vlerësimin e shendetit të grave. Niveli i tyre jep informacione mbi ciklin menstrual, fertilitetin apo jep një panoramë të përgjithshme mbi menopazuën. Por jo vetëm, hormonet seksuale femerore përveç funksionit seksual orientojnë mjekun rreth shëndetit të kockave, detektimit të hershëm të një sëmundje malinje apo sëmundjeve të ndryshme autoimune (p.sh sindroma e vezores polikistike). Për këto arsye një grua e shëndetshme këshillohet që çdo vit të kryeje një vlerësim të nivelit hormonal, kurse për gratë me sëmundje si vezore polikistike duhen të ndjekin ecurinë e tyre çdo 3-6 muaj.

VLERËSIMI HORMONAL NË PREMENOPAUZË

 • FSH (Hormoni Folikulo Stimulues)
 • LH (Hormoni Luteinizues)
 • Estradiol (E2)
 • Progesterone

  Çmimi me zbritje : 5200L

MENOPAUSE SCREENING

 • FSH (Hormoni Folikulo Stimulues)
 • LH (Hormoni Luteinizues)
 • Estradiol (E2)

  Çmimi me zbritje : 3800L

VLERËSIMI HORMONAL NË POSTMENOPAUZË

 • FSH (Hormoni Folikulo Stimulues)
 • LH (Hormoni Luteinizues)
 • Testosterone
 • Estradiol (E2)

  Çmimi me zbritje : 5000L

VLERËSIMI HORMONAL I PËRGJITHSHËM

 • FSH (Hormoni Folikulo Stimulues)
 • LH (Hormoni Luteinizues)
 • TSH (Hormoni Stimulues i Tiroides)
 • Estradiol (E2)
 • Prolactin
 • Progesterone

  Çmimi me zbritje : 8500L

Një nga problemet më të mëdha shëndetësore të botës industriale sot është mungesa e hekurit në organizëm. Falë një testimi fare të thjeshtë, që këshillohet të kryhet rutinë 2-3 herë në vit dhe në rastet me mungesë kronike hekurit çdo 3 muaj cilësia e jetës do të përmirësohet mjaft ndjeshëm për çdokënd që vuan nga deficit i hekurit.

VLERËSIMI I ANEMISË 1 

 • Complet blood count (Gjaku Komplet)
 • Sideremia (Iron in serum)
 • Ferritin

  Çmimi me zbritje : 2000L

VLERËSIMI I GJERË I ANEMISË

 • Eritrosedimenti (ESR)
 • Complet blood count (Gjaku Komplet)
 • Sideremia (Iron in serum)
 • Hgb electrophoresis
 • Ferritin
 • Folate (Acidi Folik)
 • Vitamin B12

  Çmimi me zbritje : 6800L

Sot 8.8% e popullsisë botërore vuan nga diabeti dhe kjo sëmundje është përgjegjëse për 4.2 milion vdekje në vit. Një ndjekje çdo 3 muaj është esenciale për të siguruar efektivitetin e trajtimit dhe për të vlerësuar ecurinë e pacientit.

Gjithashtu paketa e vlerësimit të riskut për të zhvilluar diabet është një inovacion që ofrohet në Heidelberg, tashmë edhe në Shqipëri.

VLERËSIMI I RISKUT PËR DIABETIN 

 • VLDL Cholesterol
 • eGFR using the CKD-EPI creatinin formula
 • Phospholipid
 • R1 (Chol/HDL)
 • R2 (LDL/HDL)
 • LDL Cholesterol
 • Creatinine
 • Glucose
 • Cholesterol total
 • HDL Cholesterol
 • Total protein
 • Uric acid
 • Complet blood count (Gjaku Komplet)
 • GGT (Gama-Glutamil transferaze)
 • Potassium (Kalium)
 • Triglyceride
 • HbA1c (Hemoglobine e glukozuar)

  Çmimi me zbritje : 4500L

NDJEKA E DIABETIT

 • Glucose
 • Glucose (120 min)
 • HbA1c (Hemoglobine e glukozuar)

  Çmimi me zbritje : 1000L

E re!

Fructosamine- testi i ri për ndjekjen e Diabetit

Në një mënyrë të ngjashme me testimin e HbA1c (e cila mat glikozimin e hemoglobinës), testimi i fruktozaminës përcakton fraksionin e proteinave totale të serumit që i janë nënshtruar glikolizimit (proteinat e glukozuara të serumit). Meqenëse albumina është proteina me sasi më të madhe në gjak, nivelet e fruktozaminës zakonisht pasqyrojnë glikolizimin e albuminës. Për shkak se albumina ka një gjysmë jetë prej afërsisht 20 ditësh, përqendrimi i fruktozaminës plazmatike reflekton ndryshimet relativisht të fundit (1-2 javë) në glukozën në gjak.

Indikohet në pacientët me :
-sëmundje që zvogëlojnë jetëgjatësinë e qelizave të kuqe të gjakut, të tilla si anemia hemolitike ose hemoglobinopatitë , HbA1c me bazë hemoglobinë mund të rezultojë më e ulët se sa mund të jetë realisht. Rezultatet e A1c mund të jenë gjithashtu falls-të larta ose të ulëta në hemoglobinopatitë, sepse variante jonormale të hemoglobinës mund të ndërhyjnë në analizë. Në këto raste, matja e fruktozaminës mund të përdoret si shënjues i niveleve të sheqerit në gjak, pasi matjet e saj bazohen në albuminë në vend të hemoglobinës.
-në shtatzëni , ku nevojat për medikamente mund të ndryshojnë më shpejt sugjerohet të dozohet fruktozamina  e cila mund të ndihmojë në sigurimin e një monitorimi më të afërt.

Kujdes!
Nuk përdoret për depistim të Diabetit Mellitus.

KONTROLLI I SHTATZANISË NË TREMUJORIN E PARË

 • Complet blood count ( Gjaku Komplet)
 • Creatinine
 • Urea
 • AST/SGOT(Aspartate Aminotransferase)
 • ALT/SGPT (Alanine Aminotransferase)
 • Bilirubin totale
 • Glucose
 • Direct examination of vaginal discharge (Strisho vaginale)
 • HIV Ag/Ab Combo
 • HbsAg (Antigeni siperfaqesor (s) i Hepatitit B)
 • A-HCV (Antitrupat ndaj Hepatitit C)
 • Urine Komplet
 • Hgb electrophoresis

  Çmimi me zbritje : 7000L

PLANIFIKIMI BAZË FAMILJAR

 • Bilirubin totale
 • Urine Komplet
 • Creatinine
 • Glucose
 • Urea
 • AST/SGOT(Aspartate Aminotransferase)
 • ALT/SGPT (Alanine Aminotransferase)
 • Complet blood count (Gjaku Komplet)
 • Direct examination of vaginal discharge (Strisho vaginale)
 • HbsAg (Antigeni siperfaqesor (s) i Hepatitit B)
 • Toxoplasma gondii IgG
 • Toxoplasma gondii IgM
 • Rubella IgG
 • Rubella IgM
 • Cytomegalovirus IgG (CMV IgG)
 • Cytomegalovirus IgM (CMV IgM)
 • HIV Ag/Ab Combo
 • Hgb electrophoresis
 • A-HCV (Antitrupat ndaj Hepatitit C)

 • Çmimi me zbritje : 18500L

Guida e shkurtër mbi testet e shtatëzanisë

Pse testi prenatal joinvaziv (NIPT/NIFT) duhet të kryhet tek Laboratori Dr. Limbach?