Loading...

Gjinekologji

Më tepër se 50% e grave vuajnë nga disbalanca hormonale por ende nuk e kanë diagnostikuar atë.

Disbalancat hormonale ndodhin kur ka tepricë ose mungesë të një hormoni të caktuar në gjak.
Simptomat varen nga cili hormon është jashtë ekuilibrit metabolik.

Hormonet ndikojnë në:

  • metabolizmin sheqerit në gjak
  •  presionin e gjakut
  • ciklet riprodhuese dhe funksioni seksual
  • rritjen dhe zhvillimin e përgjithshëm
  • nivelet e humorit dhe stresit

Mendon se mund të vuash nga një disbalancë hormonale?

Kemi krijuar një pyetësor posaçërisht për ty.

Shtatëzania

Testet e tremujorit të parë

Gjatë tremujorit të parë të shtatëzanisë është shumë e rëndësishme të vlerësohen shumë parametra të biokimisë klinike por edhe agjentët infektivë që njihen ndryshe si TORCH, ku përfshihen patogjenë si: Toxoplasma gondii, Rubella, Cytomegalovirus etj.

Parametri MostraIndikacioni Klinik
Gjak kompletWhole Blood EDTAVlerësim i detajuar i hematopoezës, Hemoglobinës.
Ferritin0.5 ml Serum GelVlerësim i patologjive të metabolizmit të hekurit (mungesa e hekurit, mbingarkesa e tij, hemokromatoza etj.) dhe depozitave të tij.
ALT0.5 ml Serum GelDiagnoza, diferencimi, dekursi dhe kontrolli i terapisë së sëmundjeve të mëlçisë dhe kanaleve biliare.
AST0.5 ml Serum GelDiagnoza, diferencimi, dekursi dhe kontrolli i terapisë së sëmundjeve të mëlçisë dhe kanaleve biliare.
Urea0.5 ml Serum GelDiagnoza funksionit të dëmtuar të veshkës psh. në: hipertension, sëmundje akute/kronike të veshkave, Diabet mellitus, hiperuricemi, enterit, dehidrim akut, shtatzëni.
Creatinine0.5 ml Serum GelDiagnoza funksionit të dëmtuar të veshkës psh. në: hipertension, sëmundje akute/kronike të veshkave, Diabet mellitus, hiperuricemi, enterit, dehidrim akut, shtatzëni.
Total Bilirubine0.5 ml Serum GelDiagnoza, diagnoza diferenciale dhe vlerësimi i prognozës së ikterit.
TSH0.5 ml Serum GelVlerësim i funksionit të gjendrës Tiroide.
Vitamin B90.5 ml Serum GelDiagnoza e mungesës së Acidit Folik.
Cytomegalovirus IgM0.5 ml Serum GelDiagnoza diferenciale në rastin e një tabloje klinike të ngjashme me mononukleozën, ethe të paqartë me trombopeni, hepatit ose splenomegali ose në rast shtatzënie
Cytomegalovirus IgG0.5 ml Serum GelDiagnoza diferenciale e ngjashme me mononukleozën, ethe e paqartë me trombocitopeni, hepatit, splenomegali ose në rast shtatzënie. Përveç kësaj, përcaktimi i nivelit të imunitetit para një shtatzënie të planifikuar
Toxoplasma gondii IgM0.5 ml Serum GelKontakti (ushqimi i kontaminuar, macet, feçet e maces) simptoma të ngjashme me gripin, limfadenit, encefalit, toksoplazmozë kongjenitale, diagnozë para/pas lindjes së gruas shtatzanë.
Toxoplasma gondii IgG0.5 ml Serum GelKontakti (ushqimi i kontaminuar, macet, feçet e maces) simptoma të ngjashme me gripin, limfadenit, encefalit, toksoplazmozë kongenitale.
Rubella IgM0.5 ml Serum GelInfeksioni akut nga virusi i rubeolës, diagnoza para/pas lindjes, rubeola kongjenitale
Rubella IgG0.5 ml Serum GelStatusi imunitar, diagnoza para/pas lindjes, infeksioni kongenital i rubeolës
HIV Ag/Ak Combo0.5 ml Serum GelScreening për praninë e Antigenit dhe Antitrupit të virusit HIV.
Hepatitis B sAg0.5 ml Serum GelDiagnoza. dhe ndjekja e infeksionit akut me Hepatit B.
Urine KompletUrina e porcionit të mesëm.Diagnoza e sëmundjeve të veshkave dhe traktit urinar.
Strisho VaginaleTampon Intra VaginalDiagnoza/Screening e infeksioneve të poshtme gjenitale.
Preanalitika
Pacienti duhet të jetë esëll, në mungesë kalorish prej 8 orëve.

Testet e tremujorit të dytë

Gjatë tremujorit të dytë të shtatëzanisë ndër parametra të tjerë, është i rëndësishëm edhe vlerësimi laboratorik i AFP, alfa-fetoproteina (AFP) në gjakun e gruas shtatzënë. Testi kontrollon rrezikun e fetusit për të patur disa probleme gjenetike dhe defekte të tubit neural. Zakonisht një test AFP zakonisht bëhet midis javës 15 dhe 20 të shtatzënisë.

Parametri MostraIndikacioni Klinik
Gjak kompletWhole Blood EDTAVlerësim i detajuar i hematopoezës, Hemoglobinës.
Ferritin0.5 ml Serum GelVlerësim i patologjive të metabolizmit të hekurit (mungesa e hekurit, mbingarkesa e tij, hemokromatoza etj.) dhe depozitave të tij.
OGTT0.5 ml Serum GelTesti i tolerancës orale ndaj glukozës, shërben për të diagnostikuar Diabetin mellitus tip II, diabetin gestacional. Pacientët bëjnë matje konsekutive të sheqerit pas marrjes së një tretësire me 75g glukozë.
ALT0.5 ml Serum GelDiagnoza, diferencimi, dekursi dhe kontrolli i terapisë së sëmundjeve të mëlçisë dhe kanaleve biliare.
AST0.5 ml Serum GelDiagnoza, diferencimi, dekursi dhe kontrolli i terapisë së sëmundjeve të mëlçisë dhe kanaleve biliare.
Urea0.5 ml Serum GelDiagnoza funksionit të dëmtuar të veshkës psh. në: hipertension, sëmundje akute/kronike të veshkave, Diabet mellitus, hiperuricemi, enterit, dehidrim akut, shtatzëni.
Creatinine0.5 ml Serum GelDiagnoza funksionit të dëmtuar të veshkës psh. në: hipertension, sëmundje akute/kronike të veshkave, Diabet mellitus, hiperuricemi, enterit, dehidrim akut, shtatzëni.
Total Bilirubine0.5 ml Serum GelDiagnoza, diagnoza diferenciale dhe vlerësimi i prognozës së ikterit.
TSH0.5 ml Serum GelVlerësim i funksionit të gjendrës Tiroide.
AFP0.5 ml Serum GelNë rast suspekti të dëmtimit të tubit neural.
Urine KompletUrina e porcionit të mesëm.Diagnoza e sëmundjeve të veshkave dhe traktit urinar.
Strisho VaginaleTampon Intra VaginalDiagnoza/Screening e infeksioneve të poshtme gjenitale.
Preanalitika
Pacienti duhet të jetë esëll, në mungesë kalorish prej 8 orëve.

Testet e tremujorit të tretë

Në tremujorin e tretë të shtatëzanisë është shumë i rëndësishëm vlerësimi i pranisë së infeksioneve në rrugët urinare dhe genitale, pasi mund të sjellin komplikacione në lindje.

Parametri MostraIndikacioni Klinik
Gjak kompletWhole Blood EDTAVlerësim i detajuar i hematopoezës, Hemoglobinës.
ALT0.5 ml Serum GelDiagnoza, diferencimi, dekursi dhe kontrolli i terapisë së sëmundjeve të mëlçisë dhe kanaleve biliare.
AST0.5 ml Serum GelDiagnoza, diferencimi, dekursi dhe kontrolli i terapisë së sëmundjeve të mëlçisë dhe kanaleve biliare.
Urea0.5 ml Serum GelDiagnoza funksionit të dëmtuar të veshkës psh. në: hipertension, sëmundje akute/kronike të veshkave, Diabet mellitus, hiperuricemi, enterit, dehidrim akut, shtatzëni.
Creatinine0.5 ml Serum GelDiagnoza funksionit të dëmtuar të veshkës psh. në: hipertension, sëmundje akute/kronike të veshkave, Diabet mellitus, hiperuricemi, enterit, dehidrim akut, shtatzëni.
Urine KompletUrina e porcionit të mesëmDiagnoza e sëmundjeve të veshkave dhe traktit urinar.
Strisho VaginaleTampon intravaginalDiagnoza/Screening e infeksioneve të poshtme gjenitale.
Kulturë e sekrecioneve vaginaleTampon intravaginalDiagnoza e infeksioneve të poshtme gjenitale.

Partneri juaj në diagnostikë laboratorike kualitative

Prej më shumë se 40 vitesh në çdo qytet të Gjermanisë dhe mbi 15 shtete të Europës, kemi sjellë në Shqipëri kualitetin më të lartë të testimit në rajon.

Inovacion

Në Limbach Gruppe çdo test performohet në bazë të guideline-ve të përditësuara. Bazuar në studime të fundit, ne jemi gjithmonë duke sjellë në Shqipëri teste dhe analiza inovative, me rëndësi klinike për pacientin.

Qendër studimore

Për herë të parë në Shqipëri ne mund të ofrojmë partneritet për mjekët dhe hulumtuesit shkencorë që kërkojnë të zhvillojnë studimet e tyre në fushën akademike.

Sisteme tërësisht të automatizuara

Tek Limbach Albanien ne kemi implementuar të njëjtat sisteme tërësisht të automatizuara të kemi edhe në laboratorë të tjerë brenda Grupit Limbach, duke siguruar kualitetin maksimal të testimit.

»Më shumë se një laborator, një epokë e re për mjekësinë laboratorike shqiptare«

— Dr. med. Hans Jakob Limbach —

Duke vendosur datën e ditës së parë të menstruacioneve të fundit mund të kalkuloni moshën e shtatzanisë suaj dhe trimestrin:

Gestational Age Calculator

Gestational Age Calculator

Your gestational age is weeks and days. Your due date is .

You are currently in your trimester.

×